Technický dozor investora

Pro každého investora, firmu nebo jednotlivce, je hlavním požadavkem stavebního procesu dodržení termínu a vysoké kvality konečného stavebního díla. Aby se tak opravdu stalo, je vhodné přizvat zkušeného nezávislého konzultanta, který dokáže zájmy investora ohlídat.

Naše firma vám nabízí technický dozor investora, komplexní služby v zastupování vás jako investora v celém procesu výstavby. Náplní této služby je vstupní posouzení stavebního díla, účast na výběru vhodných dodavatelů jednotlivých služeb, zastupování v jednání s úřady s ostatními účastníky stavby, autorský dozor, technický dozor nad kvalitou výrobků a všech prací a služeb v rámci celého stavebního procesu. Výhodami naší firmy jsou dlouholeté zkušenosti s realizací projektů většího rozsahu, výborné koordinační schopnosti při realizaci mnohoprofesních zakázek a v neposlední řadě garance termínu a ceny realizace stavby.

Technický dozor investora vykonává pro klienta kontrolní a technickou činnost.

Zajišťujeme:

  • kontrolu souladu výstavby s projektovou dokumentací
  • kontrolu stavební činnosti
  • přejímky dílčích částí stavby a zakrývaných konstrukcí
  • informační činnost
  • zajištění dokumentace ke kolaudaci
  • soupis vad a nedodělků